Vil du være med å bygge opp fremtidens mobilitetstilbud i Oslo?

Vil du være med å bygge opp fremtidens mobilitetstilbud i Oslo?

Hyke® (Hydrolift Smart City Ferries AS) har utviklet en ny type nullutslipps byferge som skriver om reglene for hvordan folk ferdes i verdens byer. Gjennom grensesprengende design, lavere energiforbruk og ny teknologi utfordrer vi landbasert mobilitet og tar byenes vakre og under-unyttede vannspeil i bruk. Resultatet er kortere reisetid, lavere kostnader, større fleksibilitet og en bedre opplevelse for de reisende.

En av de første byene i verden som skal få gleden av å oppleve hva dette betyr i praksis, er vår flotte hovedstad! For å lykkes med dette trenger vi deg som kan ta det helhetlige ansvaret for etablering, utvikling og kommersiell drift av Hyke® sitt tilbud i Oslo.

Som Head of Commercial Operations i Oslo vil du ha det samlede ansvaret for å etablere, bygge opp og kontinuerlig utvikle den kommersielle driften av Hyke® Oslo, være den viktigste drivkraften bak å bygge partnerskap og legge til rette for ekspansjon, samt bygge opp og lede den lokale organisasjonen og dens ansatte på en god måte i henhold til vedtatt strategi og visjoner. Du vil videre ha ansvar for løpende koordinering med selskapets operative ledd, og sørge for de reisendes opplevelse av tilbudet står i stil til de forventninger som kunder, samarbeidspartnere og andre “stakeholders” har til både selskapet og de tjenester vi leverer.

I ryggen har du Eker Group, et av landets mest fremoverlente utviklingsmiljøer, samt en rekke store og velrennomerte internasjonale investorer.

Ansvarsområder:

Du vil i første omgang ha ansvaret for å etablere det kommersielle grunnlaget for drift av de første fergene i Oslo´s havnebasseng. Her vil du bygge allianser med både offentlige og private premissgivere, partnerskap med ulike interessenter og interessegrupper, drive målrettet markedsføring av tilbudet til både reisende og andre, samt  etablere driftsmodeller og -systemer for å skape et smidig tilbud til selskapets kunder.

Når driften er i gang vil du jobbe med videreutvikling, vekst og forbedring av tilbudet, med fokus på lønnsomhet, kvalitet i alle ledd og befestning av Hyke® som en like naturlig del av Oslo´s kollektivtilbud som blåtrikken og 20-bussen. På sikt er vår ambisjon at vårt tilbud skal bli det foretrukne valg på alle de ruter vi betjener, og at vi skal frakte både reisende og lett fraktgods til sjønære stoppesteder over hele byen.

Ansvarsoppgaver:

Din viktigste arbeidsoppgave er forretningsutvikling og oppsøkende virksomhet, enten det er rettet mot premissgivere, stakeholders, partnere eller kunder. For å lykkes med dette bruker du tid på å forstå Hyke®, hvorfor vi gjør det vi gjør, og hvordan vi skal gjøre en forskjell.

Du brenner for å bygge noe bra bunnen, og skape en offentlig bevissthet rundt det vi bringer til torgs. Du jobber også med planlegging og gjennomføring av egne arrangementer for å understøtte det generelle markedsarbeidet

Fordi du forstår viktigheten av å fremstå som en profesjonell og kompetent samarbeidspartner for våre kunder, følger du systematisk med på hva som skjer i markedet og operasjonaliserer dette ved å skape målrettede verdiforslag for den enkelte kunde/samarbeidspartner.

Du jobber sammen med Eker Group´s øvrige kommersielle- og markedsorienterte ressurser for å fortløpende bidra til økt synlighet på relevante flater og i aktuelle medier.

KOMPETANSEKRAV:

Formalkompetanse:

Vi tror du er utdannet på høyskolenivå, men at dette like gjerne kan ha vært med teknisk orientering som økonomisk/kommersiell retning. Enda viktigere enn din formelle kompetanse er at du gjennom erfaring har tilegnet deg en god «nese» for muligheter, og tilstrekkelig kommersiell kunnskap til å kunne fylle rollen på en slagkraftig måte med høy troverdighet både utad og innad.

Ferdigheter/personlige egenskaper:

Din viktigste kvalifikasjon er en dypt forankret glød for å skape et nytt og verdifullt tillegg til Oslo´s mobilitetstilbud. Du har en «gründer» i magen og er ikke redd for å brette opp ermene og ta i et tak for å nå målene dine. Du er målbevisst, resultatorientert og tillitsvekkende, med stor personlig handlings- og gjennomføringsevne.

Du trives med oppsøkende salg, du tåler motstand og er uredd i møtet med kritiske røster. Du har fremragende formidlingsevne, og elsker å skape entusiasme for løsningene du representerer. I tillegg har du kunnskap om, og erfaring fra, hvordan digitale flater kan benyttes til å understøtte salgs- og markedsprosesser, og hvordan data fra slik markedsføring kan nyttiggjøres inn mot salgsarbeidet. Du er like komfortabel på norsk/skandinavisk som på engelsk

Du kjenner Oslo godt, og har kanskje jobbet med urban mobilitet tidligere, enten i en av de etablerte mobilitetsaktørene i byen eller inn mot noen av de nyere mobilitetsløsningene i byen, for eksempel sparkesykkel.

Du har generelt gode IT-kunnskaper, og behersker MS Office godt. Videre behersker du kommersielle støtteverktøy, herunder CRM-systemer, og forstår hvordan disse danner grunnlag for god virksomhetsstyring i resten av organisasjonen.

Som person er du systematisk og nøyaktig, og du følger dine prosesser i mål. Du er kreativ, glødende opptatt av innovasjon og interessert i teknologi, mobilitet og den gode reiseopplevelsen. Du er ikke redd for komplekse innsalgsprosesser og har evne til å tilpasse budskap og prosess til den enkelte kunde/samarbeidspartner.

Du er en selvgående lagspiller, med et glødende ønske om å spille dine kolleger gode. Du er stolt av teamet ditt og den historien du representerer, samtidig som du kjenner dine begrensninger og har et godt øye for når andre bør involveres for å skape et best mulig inntrykk av Hyke® og selskapene som står bak. Du er ikke redd for å be om hjelp og råd, men prøver ofte å finne svaret selv før du trekker på andre. Samtidig er du god på forankring.

Et hektisk arbeidsmiljø gir deg energi og inspirerer deg til å stå på. Du trives med ulike mennesketyper og evner å snu midlertidige tilbakeslag til optimisme og handling. Samtidig er du utstyrt med høy personlig integritet.

Andre forhold:

Du vil ha en pult på vårt unike kontor på Skøyen i Oslo, men vil bruke mesteparten av tiden din i møte med potensielle samarbeidspartnere, viktige premissgivere og andre som kan bidra til at Hyke® når de mål vi har satt for vår satsning i Oslo.

Søknadsfrist 21.01.2024

Kontaktperson: Kristine Kvalbein Fjetland
Telefon: 47 67 15 25

Scroll to Top